Alkafen Sanita

Stručná charakteristika:

ALKAFEN SANITA je ľahko použiteľné lepidlo pre kvalitné spájanie dielcov z nemäkčeného PVC - novoduru, napr. Sanitárne rozvody, zápachové uzávierky, odkvapy, strešné rozvody, kanalizačné odpadové rúry a pod. Základ lepidla tvorí roztok polyméru na báze PVC v organických rozpúšťadlách. Lepidlo vytvára pružný spoj, odoláva vode a vykazuje vysokú pevnosť tlakových spojov. ALKAFEN SANITA je lepidlo, ktoré sa používa na zlepovanie výrobku označovaných pod obchodným názvom NOVODUR.

Vlastnosti:

Farba:                                            číra až žltkastá
Vzhľad:                                          kvapalný
Rozpustnosť vo vode:                  žiadna 
Horľavosť:                                     horľavina 1. triedy
Sušina:                                          min. 18%
Viskozita (Ford Ø 8 mm):             min. 15 s
Doba zavädnutia:                         6 až 14 minút
Spotreba:                                     400 - 450 g/m2
Záručna doba:                             24 mesiacov odo dňa výroby

Návod na použitie:

Používa sa ku zlepovanie výrobku z nemäkčeného PVC. Lepené plochy dielu, ktoré majú byť zlepené, je nutné pred nanesením lepidla očistiť a zdrsniť. Pripravené plochy sa natrú tenkou vrstvou lepidla a ihneď sa spojí. Pri lepení trubiek je nutné dodržiavať najmenšiu toleranciu lícovaného spoja. Rovné plochy je nutné zaťažiť v mieste spoja po celú dobu schnutia. K úplnému vytvrdnutí a maximálnej pevnosti spoja dôjde po 24 hod. Pri teplote + 20 ° C, pri nižšej teplote je nutné dobu schnutia úmerne predĺžiť.

Skladovanie:

Skladuje sa 24 mesiacov od vyznačeného dátumu výroby pri teplote +5 až +25 ° C.

Balenie:

250 ml.

Upozornenie:

Výrobca garantuje u výrobku funkčnosť pri dodržiavaní uvedených aplikačných postupov a správnom skladovaní. Ak má byť výrobok použitý na iné účely než je predpísané, je nutné si jeho použiteľnosť overiť priamo na mieste za podmienok, za ktorých bude lepenie vykonávané. Na takto použité výrobky výrobca nemôže poskytnúť záruku na kvalitu spoja.

Celkový prehľad o našom výrobnom programe poskytuje náš katalóg výrobkov. Na riešenie špeciálnych problémov sú Vám k dispozícii naši pracovníci technického oddelenia. Po vydaní tejto informácie o výrobku sú všetky predchádzajúce vydania neplatné.