Rozpúšťadlové lepidlá


Alkaprén® 25 je kaučukové kontaktné lepidlo určené na lepením materiálovú s nesavým povrchom (napr. Gumy na gumu, kovy, sklo, a pod.).

viac informácií


Alkaprén® 50 je kaučukové kontaktné lepidlo určené na lepenie savých materiálov s nesavými (napr. Guma - betón, koža - guma, umakart - drevo).

viac informácií


Alkaprén® 90 je kaučukové kontaktné lepidlo určené na lepenie materiálov so savým povrchom (textil, preglejka, drevo, betón, ...).

viac informácií


Alkaprén® na podlahy je kaučukové kontaktné lepidlo určené na lepenie podlahových PVC krytín, linolea, gumových a textilných podlahovín, korku a PVC líšt na bežné podklady, napr. betón, drevo, podlahové stierky.

viac informácií


Riedidlo Alkaprén® ZAL je zmes organických rozpúšťadiel so zníženým obsahom toluénu pod 0,5% hmot. Je určené na riedenie chloroprénových lepidiel a súčasne zvyšuje ich prenikanie po podklade a znižuje viskozitu. Je vhodné aj na odstraňovanie čerstvého a ešte nezaschléholepidla.

viac informácií