Disperzné lepidlá


Dilekol na podlahovej krytiny je bezrozpúšťadlové disperzné lepidlo bielej až šedej farby na báze akrylátovej disperzie. Obsahuje látky na zvýšenie lepivosti a špeciálne aditíva. Lepidlo je nehorľavé, netoxické a ekologicky nezávadné. Používa sa na lepenie podlahových krytín z PVC, kobercov (viazaných, s penovým, plastovým alebo gumovým podkladom), obkladačiek, dreva, preglejky a penových hmôt (polystyrénu, polyuretánu, tepelnej izolácie POLYFOAM) na savé podklady.

viac informácií


Disperzné jednozložkové lepidlo vo forme koncentrátu na báze vodného roztoku rozpustných derivátov celulózy s prídavkom vodnej disperzie a zvýšeným obsahom vysoko účinných konzervačných prostriedkov. Je vhodné na lepenie rôznych papierových materiálov pre reklamné a informačné účely na všetky typy reklamných tabúľ pre vonkajšie i vnútorné plochy. Vyznačuje sa dobrou lepivosťou k podkladu (preglejka, drevo, papier, kartón, kov).

viac informácií


Zimní disperzní jednosložkové lepidlo ve formě koncentrátu na bázi vodního roztoku modifikovaných derivátů celulózy a biologicky vysoce účinných konzervačních prostředků. Je vhodné k lepení různých papírových materiálů pro reklamní a informační účely na všechny typy reklamních tabulí pro vnější i vnitřní plochy. Vyznačuje se dobrou lepivostí k podkladu (překližka, dřevo, papír, karton, kov). Je použitelné na lepení až do teploty -10 °C.

viac informácií