Rozpúšťadlové lepidlá beztoluénové


Alkaprén® 25 Plus je beztoluénové kontaktné lepidlo, ktoré je určené na lepenie materiálov s nesavým povrchom (napr. Gumy na gumu, kovy, sklo, a pod.).

viac informácií


Alkaprén® 50 Plus je kaučukové beztoluénové kontaktné lepidlo, ktoré je určené na lepenie savých materiálov s nesavými (napr. Guma - betón, koža - guma, umakart - drevo).

viac informácií


Alkaprén® 90 Plus je kaučukové beztoluénové kontaktné lepidlo, ktoré je určené na lepenie materiálov so savým povrchom (textil, preglejka, drevo, betón, a pod.).

viac informácií


Riedidlo Alkaprén® ZAL je zmes organických rozpúšťadiel so zníženým obsahom toluénu pod 0,5% hmot. Je určené na riedenie chloroprénových lepidiel a súčasne zvyšuje ich prenikanie po podklade a znižuje viskozitu. Je vhodné aj na odstraňovanie čerstvého a ešte nezaschlého lepidla.

viac informácií


Termoprén 99 ZAL je kontaktný beztoluénové rozpúšťadlové lepidlo na báze chloroprénového kaučuku, ktoré je určené na lepenie materiálov s nesavým povrchom so zvýšenou tepelnou odolnosťou spoja do 115 ° C, krátkodobo i do 150 ° C.

viac informácií