Čistič PU pien

Stručná charakteristika:

Čistič polyuretánovej peny je určený na čistenie vnútorných a ventilových častí aplikačných pištolí bez zvyškov a bez lepkavého filmu, tiež pre čistenie povrchu poliateho ešte nevyzretou PU penou. Vďaka prídavnému rozprašovaču umožňuje čistenie predmetu ako bežným sprejom. Stuhnutá pena v pištoli sa nesmie odstraňovať ostrými predmetmi.

Technické údaje:

Báza                               dimetylketón 
Merná hmotnosť:           0,79 kg/cm3 
Tlak pár:                         0,024 Mpa (20 °C) 
Rozpustnosť vo vode:   rozpustný 
Bod vznietenia:               -19 °C 
Bod zážihu:                     +540 °C 
Hranice explózie:           2,5 vol. % - 13 vol. % 


Návod na použitie:

Pred použitím nádobku s adaptérom dobre pretrepať. Na ručné čistenie použijeme rozprašovacia čiapočku, ktorú namontujeme na rozprašovací nástavec. Stlačením čiapočky spôsobíme výtok čistidlá. Na čistenie pištole priskrutkujeme na pištoľ nádobku s adaptérom. Nádobka pritom nesmie byť namontovaná nakrivo alebo obrátene. Opatrne stlačíme spúšť pištole, aby sme odstránili zvyšky peny z pištole. Akonáhle miesto peny vyteká čistidlo, spúšť uvoľníme. Čistidlo vnútri pištole necháme pôsobiť 1-2 minúty. Znovu stlačíme spúšť a držíme stlačenú, kým nezačne vytekať čistidlo. Tento postup opakujeme 2-3 krát pri každom čistení pištole.

Balenie:

Spray 500 ml.

Skladovanie:

V pôvodnom obale skladovateľnosť 12 mesiacov od dátumu výroby.

Bezpečnosť a ochrana zdravia:

Nádoba je pod tlakom, preto sa nesmie zahriať cez 50 ° C a vystavovať priamemu slnečnému žiareniu. Je nebezpečná zdravie, najmä pri požití alebo styku s pokožkou. Môže sa používať len v dobre vetraných miestnostiach. Nádobka sa nesmie otvárať silou a nesmie prísť do rúk detí ..

Upozornenie:

Po ukončení čistenia sa musí Mafix Čistič ihneď odskrutkovať z pištole. Pištoľ sa nesmie rozložiť. Presvedčiť sa, či MAFIX Čistič nespôsobí korózii podkladu. Návod je vytvorený na základe nášho skúmania a skúseností, avšak s ohľadom na špecifické podmienky a spôsob práce odporúčame predbežné skúšky pre každý spôsob použitia.

Záručná doba:

18 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale, v originálnom dobre uzatvorenom balení, pri teplote +5 až +25 ° C. Chráňte pred mrazom!