Alkaprén® 25

Stručná charakteristika:

Alkaprén® 25 je kaučukové kontaktné lepidlo určené na lepenie materiálov s nesavým povrchom (napr. Gumy na gumu, kovy, sklo, a pod.).

Stručná charakteristika:
Alkaprén® 25 je kaučukové kontaktné lepidlo určené na lepenie materiálov s nesavým povrchom (napr. gumy na gumu, kovy, sklo a pod.)

Vlastnosti:

Báza:                                          chloroprénový kaučuk, rozpúšťadlové

Farba:                                         svetlobéžová

Sušina:                                        27 ± 2 %

Konzistencia (Ford Ø 8 mm):     18 až 32 sekúnd

Doba zavädnutia:                       6 až 14 minút

Riedidlo:                                      Riedidlo Alkaprén® ZAL (PND 684 050-00)

Spotreba:                                    250 - 350 g/m2

Záručná doba:                            24 mesiacov odo dňa výroby


Návod na použitie:
Lepidlo Alkaprén® 25 sa na každý materiál nanáša len raz, a to buď stierkou, striekacou pištoľou alebo štetcom. Pred nanášaním treba lepidlo dokonale premiešať. Na každý čistý odmastený materiál (hladké plochy sa odporúča zdrsniť) sa nanesie tenká vrstva lepidla, nechá sa zavädnúť a potom sa povrchy zlepia. Zlepený spoj sa odporúča zaťažiť alebo zlisovať. Mechanicky možno lepený spoj namáhať až 24 hodín po zlepení. Optimálne podmienky na lepenie sú pri teplote 20 °C. Pri teplote nižšej ako 5 °C môže nastať gélovatenie. V takom stave je lepidlo nepoužiteľné. Pôvodná konzistencia sa získa pozvoľným vytemperovaním v miestnosti pri teplote cca 25 °C. Počas temperovania treba lepidlo niekoľkokrát premiešať. Po vytemperovaní má lepidlo pôvodné fyzikálno-mechanické vlastnosti. Netemperovať priamym ohrievaním!

Čistenie:
Náradie sa čistí riedidlom Alkaprén® ZAL. Pri znečisteniu pokožky sa použije abrazívna pasta, napr. SOLVIT, ...

Skladovanie:
Alkaprén® 25 sa skladuje v pôvodných obaloch v priestoroch určených na skladovanie horľavín, ktoré zodpovedajú ustanoveniam STN 65 0201. Teplota v miestnosti sa môže pohybovať od +5 do +20 °C.

Balenie:
Plechovky s náplní 3,6 kg, 7,5 kg a 15 kg, nevratné plechové sudy s obsahem 22 kg.

Záruka:
Pri dodržaní dopravných a skladovacích podmienok výrobca zaručuje kvalitu Alkaprénu® 25 počas záručnej doby.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci:
Alkaprén® 25 je horľavá kvapalina I. triedy nebezpečnosti. Pri práci s Alkaprénom® 25 je nutné dodržiavať ustanovenia, ktoré sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov výrobku.

Upozornenie:
Výrobca garantuje u výrobku funkčnosť pri dodržiavaní uvedených aplikačných postupov a správnom skladovaní. Ak má byť výrobok použitý na iné účely, než je predpísané, je nutné si jeho použiteľnosť overiť priamo na mieste za podmienok, za akých bude lepenie vykonávané. Na takto použité výrobky výrobca nemôže dávať záruku na kvalitu spoja.

Celkový prehľad o našom výrobnom programe poskytuje náš katalóg výrobkov. Na riešenie špeciálnych problémov sú Vám k dispozícii naši pracovníci technického oddelenia. Po vydaní tejto informácie o výrobku sú všetky predchádzajúce vydania neplatné.