Dilekol® Plagát Extrém

Stručná charakteristika:

Zimné disperzné jednozložkové lepidlo vo forme koncentrátu na báze vodného roztoku modifikovaných derivátov celulózy a biologicky vysoko účinných konzervačných prostriedkov. Je vhodné na lepenie rôznych papierových materiálov pre reklamné a informačné účely na všetky typy reklamných tabúľ pre vonkajšie i vnútorné plochy. Vyznačuje sa dobrou lepivosťou k podkladu (preglejka, drevo, papier, kartón, kov). Je použiteľné na lepenie až do teploty -10 °C.

Vlastnosti:

Spotreba:                 cca 50 - 60 g / m2 podľa podkladu a použitého spôsobu nanášania
Aplikačná teplota:   až do -10 °C
Sušina:                     22 ± 1 %
Podklady:  bežne používané materiály (drevo, preglejka, papier, kartón, hladký betón, kov)

Riedenie:                 cca 1 diel lepidla na 0,8 až 1,0 dielov vody

Výťažnosť:               10 litrov aplikačného roztoku na cca 15 billboardov (po 12,5 m2)


Návod na použitie:

Lepidlo sa pred aplikáciou zriedi s vodou v pomere 1 diel lepidla: 0,8 dielu vody a dokonale sa zhomogenizuje. Pri teplotách blízkych 0 ° C za vlhka, hlavne ak je podkladový papier silne navlhnutý, lepidlo sa riedi len v pomere 1 diel lepidla na 0,6 dielov vody. Nanáša sa na oba dva podklady štetcom alebo valčekom. Povrch podkladu musí byť hladký, zbavený nečistôt a odlepených časťou z podkladu. V prípade, že vrstva nalepeného papierového materiálu na podklade je príliš silná (viac ako 3 - 5 vrstiev), odporúčame ju odstrániť. Lepidlo sa nanáša postupne na jednotlivé časti plagátu a podkladu. Natretý papier sa po prevlhčenie priloží k podkladu. Celá plocha sa pomocou vhodného náradia (napr. Kefy s umelými štetinami) pritisne od stredu prilepené časti k jej okrajom tak, aby sa odstránili vzduchové bubliny a plocha bola hladká. Spojenie lepených materiálov sa musí prilepiť v priebehu 5 - 10 minút (podľa poveternostných podmienok).

Čistenie:

Náradie sa môže očistiť studenou vodou, ak lepidlo nezaschne. Po zaschnutí sa dá lepidlo uvoľniť odmočením vo vode a mechanickým odstránením. Pri znečistení pokožky odporúčame použiť abrazívnu pastu na čistenie rúk napr. SOLVIT, apod.

Balenie:

Plastové, nevratné, uzatvárateľnej nádoby s objemom 20 l (16 kg).

Skladovanie:

Lepidlo je nehorľavá kvapalina. Skladuje sa v pôvodných obaloch, v priestoroch určených na skladovanie pri teplote od +10 ° C do +25 ° C.

Záruka:

Pri dodržaní uvedených podmienok skladovania zaručujeme dodržanie funkčnosti výrobku po dobu 24 mesiacov odo dátumu výroby.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci:

Vzhľadom na nezávadnosť lepidla nie je potrebné pri práci s týmto výrobkom dodržiavať žiadne zvláštne bezpečnostné opatrenia s výnimkou základných hygienických zásad - nejesť a nefajčiť pri práci, chrániť pokožku rúk, tváre a oči. Zasiahnuté miesta umyť vodou a mydlom a ošetriť regeneračným krémom, oči vymyť prúdom vody a vyhľadať lekára.

Likvidácia obsahu a obalu:

Plastové obaly po vyprázdnení odovzdajte na zberné miesto do triedeného odpadu.

Upozornenie:

Výrobca garantuje u výrobku funkčnosť pri dodržiavaní uvedených aplikačných postupov a správnom skladovaní. Ak má byť výrobok použitý na iné účely než je predpísané, je nutné si jeho použiteľnosť overiť priamo na mieste za podmienok, za ktorých bude lepenie vykonávané. Na takto použité výrobky výrobca nemôže poskytnúť záruku na s kvalitou spoja. Po vydaní tejto informácie o výrobku sú všetky predchádzajúce vydania neplatné.