Dilekol® Plagát Kompakt

Stručná charakteristika:

Disperzné jednozložkové lepidlo vo forme koncentrátu na báze vodného roztoku rozpustných derivátov celulózy s prídavkom vodnej disperzie a zvýšeným obsahom vysoko účinných konzervačných prostriedkov. Je vhodné na lepenie rôznych papierových materiálov pre reklamné a informačné účely na všetky typy reklamných tabúľ pre vonkajšie i vnútorné plochy. Vyznačuje sa dobrou lepivosťou k podkladu (preglejka, drevo, papier, kartón, kov).

Vlastnosti:

Spotreba:                       cca 40 - 45 g / m2 podľa podkladu a použitého spôsobu nanášania
Aplikačná teplota:          min. +5 °C
Sušina:                           12 ± 1 %
Podklady                       bežne používané materiály (drevo, preglejka, papier, kartón, hladký betón, kov)

Riedenie:                       1 diel lepidla na 1,3 dielov vody

Výťažnosť:                     10 litrov aplikačného roztoku na cca 16 - 18 billboardov (po 12,5 m2)


Návod na použitie:

Lepidlo sa pred aplikáciou zriedi s vodou v pomere 1 diel lepidla: 1,3 dielu vody a dokonale sa premieša. Nanáša sa na oba dva podklady štetcom alebo valčekom. Povrch podkladu musí byť hladký, zbavený nečistôt a odlepených časťou z podkladu. V prípade, že vrstva nalepeného papierového materiálu na podklade je príliš silná (viac ako 3 - 5 vrstiev), odporúčame ju odstrániť. Lepidlo sa nanáša postupne na jednotlivé časti plagátu a podkladu. Natretý papier sa po prevlhčenie priloží k podkladu. Celá plocha sa pomocou vhodného náradia (napr. Kefy s umelými štetinami) pritisne od stredu prilepené časti k jej okrajom tak, aby sa odstránili vzduchové bubliny a plocha bola hladká. Lepidlo nie je vhodné na lepenie reklamných materiálov v zimných mesiacoch. Pre tieto účely odporúčame použiť lepislo DILEKOL Plagát EXTRÉM.

Čistenie:

Náradie sa môže očistiť studenou vodou, ak lepidlo nezaschne. Po zaschnutí sa dá lepidlo uvoľniť odmočením vo vode a mechanickým odstránením. Pri znečistení pokožky odporúčame použiť abrazívnu pastu na čistenie rúk napr. SOLVIT, apod.

Balenie:

Plastové, nevratné, uzatvárateľnej nádoby s objemom 20 l (16 kg).

Skladovanie:

Lepidlo je nehorľavá kvapalina. Skladuje sa v pôvodných obaloch, v priestoroch určených na skladovanie pri teplote od +10 ° C do +25 ° C. Chrániť pred mrazom!

Záruka:

Pri dodržaní uvedených podmienok skladovania zaručujeme dodržanie funkčnosti výrobku po dobu 24 mesiacov odo dátumu výroby.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci:

Vzhľadom na nezávadnosť lepidla nie je potrebné pri práci s týmto výrobkom dodržiavať žiadne zvláštne bezpečnostné opatrenia s výnimkou základných hygienických zásad - nejesť a nefajčiť pri práci, chrániť pokožku rúk, tváre a oči. Zasiahnuté miesta umyť vodou a mydlom a ošetriť regeneračným krémom, oči vymyť prúdom vody a vyhľadať lekára.

Likvidácia obsahu a obalu:

Plastové obaly po vyprázdnení odovzdajte na zberné miesto do triedeného odpadu.

Upozornenie:

Výrobca garantuje u výrobku funkčnosť pri dodržiavaní uvedených aplikačných postupov a správnom skladovaní. Ak má byť výrobok použitý na iné účely než je predpísané, je nutné si jeho použiteľnosť overiť priamo na mieste za podmienok, za ktorých bude lepenie vykonávané. Na takto použité výrobky výrobca nemôže poskytnúť záruku na s kvalitou spoja. Po vydaní tejto informácie o výrobku sú všetky predchádzajúce vydania neplatné

.