Ředidlo Zebra® HS


Stručná charakteristika:

Riedidlo Zebra HS je zmes organických rozpúšťadiel určená na riedenie náterových hmôt Zebrakryl. Používa sa na zníženie viskozity a k odstraňovaniu ešte nevytvrdnutých náterových hmôt.

Balenie:                                                 plechovka 10 l