BALOTINA INTERMINGLASS

Stručná charakteristika:

BALOTINA INTERMINGLASS je materiál na dodatočný posyp náterových hmôt pre vodorovné dopravné značenie

Balenie:                                                 vrecia 25 kg