Alkaprén® 50 Plus

Stručná charakteristika:

Alkaprén® 50 Plus je kaučukové beztoluénové kontaktné lepidlo, ktoré je určené na lepenie savých materiálov s nesavými (napr. Guma - betón, koža - guma, umakart - drevo). Lepidlo je použiteľné aj na lepenie strešných gumových hydroizolačných fólií k betónu, CETRIS - doskám, bitúmenovým fóliám, apod.

Vlastnosti:

Bázi:                                              chloroprénový kaučuk, rozpúšťadlový
Farba:                                           světlosivá 
Sušina:                                         23 ± 2 %
Konzistencia (Ford Ø 8 mm):     40 až 65 sekúnd
Doba zavädnutia:                       6 až 14 minút
Riedidlo:                                      Riedidlo Alkaprén® ZAL (PND 684 050-00)
Spotreba:                                    300 - 400 g/m2
Záručná doba:                            24 mesiacov odo dňa výroby

Návod na použitie:

Lepidlo Alkaprén® 50 Plus sa pri lepení savých materiálov s nesavými nanáša len raz, a to buď stierkou, striekacou pištoľou alebo štetcom. Pri lepení savých materiálov sa musí pred zlepením aspoň jeden z lepených materiálov natrieť ešte raz. Pred nanášaním treba lepidlo dokonale premiešať. Na každý čistý odmastený povrch (hladké plochy sa odporúča zdrsniť) sa nanesie tenká vrstva lepidla, nechá sa zavädnúť a potom sa oba povrchy zlepia. Zlepený spoj sa odporúča zaťažiť alebo zalisovať. Mechanicky možno lepený spoj namáhať až po 24 hodinách od zlepenia. Optimálne podmienky na lepenie sú pri teplote 20 ° C. Podchladené lepidlo vytvára spoj s podstatne nižšou pevnosťou. Pri teplote nižšej ako 5 ° C môže nastať gélovatenie. V tomto stave je lepidlo nepoužiteľné. Pôvodná konzistencia sa získa pozvoľným vytemperovaním v miestnosti pri teplote cca 25 ° C. Počas temperovania treba lepidlo niekoľkokrát premiešať. Po vytemperovaní má lepidlo pôvodné fyzikálno-mechanické vlastnosti. Netemperuje sa priamym ohrevom! Pri teplotách pod 0 ° C lepidlo nevratne koaguluje a nie je možné oživiť jeho lepiace schopnosti.

Čistenie:

Náradie sa čistí riedidlom Alkaprén® ZAL. Pri znečisteniu pokožky sa použije abrazívna pasta, napr. SOLVIT, ...

Skladovanie:

Alkaprén® 50 Plus sa skladuje v pôvodných obaloch v priestoroch určených na skladovanie horľavín, ktoré zodpovedajú ustanoveniam STN 65 0201. Teplota v miestnosti sa môže pohybovať od +5 do +20 ° C.

Balenie:

Tuby 50ml. Plechovky s náplňou 0,35 kg, 0,9 kg, 3,6 kg, 7,5 kg, 15 kg, 21 kg.

Záruka:

Pri dodržaní skladovacích podmienok výrobca zaručuje kvalitu Alkaprénu® 50 Plus po celú záručnú dobu.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci:

Alkaprén® 50 Plus je horľavá kvapalina I. triedy nebezpečnosti. Pri práci s Alkaprénem® 50 Plus, jeho preprave a skladovaní je nutné dodržiavať ustanovenia, ktoré sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov výrobku.

Upozornenie:

Výrobca garantuje u výrobku funkčnosť pri dodržiavaní uvedených aplikačných postupov a správnom skladovaní. Ak má byť výrobok použitý na iné účely než je predpísané, je nutné si jeho použiteľnosť overiť priamo na mieste za podmienok, za ktorých bude lepenie vykonávané. Na takto použité výrobky výrobca nemôže poskytnúť záruku na kvalitu spoja.

Celkový prehľad o našom výrobnom programe poskytuje náš katalóg výrobkov. Na riešenie špeciálnych problémov sú Vám k dispozícii naši pracovníci technického oddelenia. Po vydaní tejto informácie o výrobku sú všetky predchádzajúce vydania neplatné.