Alkaprén® 140 Plus


Stručná charakteristika:
Alkaprén® 140 Plus je kaučukové beztoluenové kontaktní lepidlo určené na lepení materiálů s velmi savými povrchy (např. jekor, plsť, dřevo, beton, apod.).

Vlastnosti:

Báze:                                                chloroprénový kaučuk, rozpouštědlové
Barva:                                               světlebéžová
Sušina:                                             26 ± 2 %
Konzistence (Ford Ø 8 mm):          135 až 160 sekund
Ředidlo:                                           Ředidlo Alkaprén® ZAL (PND 684 050-00)
Spotřeba:                                        400 - 450 g/m2
Záruční doba:                                 24 měsíců ode dne výroby

Návod na použití:
Lepidlo Alkaprén® 140 Plus se nanáší na každý materiál jen jednou, a to buď stěrkou, stříkací pistolí nebo štětcem. Před nanášením je potřeba lepidlo dokonale promíchat. Na každý čistý odmaštěný materiál (hladké plochy se doporučují zdrsnit) se nanese tenká vrstva lepidla, nechá se zavadnout a potom se povrchy slepí. Slepený spoj se doporučuje zatížit nebo zalisovat. Mechanicky je možné lepený spoj namáhat až 24 hodin po slepení. Optimální podmínky na lepení jsou při teplotě 20 °C. Při teplotě nižší než 5 °C může nastat zgelování. V tomto stavu je lepidlo nepoužitelné. Původní konzistence se získá pozvolným temperováním v místnosti při teplotě cca 25 °C. Během temperování je potřeba lepidlo několikrát promíchat. Po vytemperování má lepidlo původní fyzikálně - mechanické vlastnosti. Netemperovat přímým ohřevem! Při teplotách pod 0 °C lepidlo nevratně koaguluje a není možné oživit jeho lepící schopnosti.

Čištění:
Nářadí se čistí ředidlem Alkaprén® ZAL. Při znečištění pokožky se použije abrazivní pasta, např. SOLVIT, ...

Skladování:
Alkaprén® 140 Plus se skladuje v původních obalech v prostorách určených na skladování hořlavin, které odpovídají ustanovením ČSN 65 0201. Teplota v místnosti se může pohybovat od +5 do +20 °C.

Balení:
Plechovky s náplní 0,35 kg, 0,9 kg, 3,6 kg.

Záruka:
Při dodržení skladovacích podmínek výrobce zaručuje kvalitu Alkaprénu® 140 Plus během záruční doby.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:
Alkaprén® 140 Plus je hořlavá kapalina I. třídy nebezpečnosti. Při práci s Alkaprénem® 140 Plus, jeho přepravě a skladování je nutno dodržovat ustanovení, která jsou uvedena v Kartě bezpečnostních údajů výrobku.

Upozornění:
Výrobce garantuje u výrobku funkčnost při dodržování uvedených aplikačních postupů a správném skladování. Pokud má být výrobek použit na jiné účely než je předepsáno, je nutné si jeho použitelnost ověřit přímo na místě za podmínek, za kterých bude lepení prováděno. Na takto použité výrobky nemůže výrobce poskytnout záruku na kvalitu spoje.

Celkový přehled o našem výrobním programu poskytuje náš katalog výrobků. Na řešení speciálních problémů jsou vám k dispozici naši pracovníci technického oddělení. Po vydání této informace o výrobku jsou všechna předcházející vydání neplatná.