Čistič PU pěn

Stručná charakteristika:
Čistič polyuretanové pěny je určen pro čištění vnitřních a ventilových částí aplikačních pistolí beze zbytku a bez lepkavého filmu, rovněž pro čištění povrchu potřísněného ještě nevyzrálou PU pěnou. Díky přídavnému rozprašovači umožňuje čištění předmětu jako běžným sprejem. Ztuhlá pěna v pistoli se nesmí odstraňovat ostrými předměty.

Technické údaje:

Báze:                              dimethylketon 
Měrná hmotnost:           0,79 kg/cm3 
Tenze par:                      0,024 Mpa (20 °C) 
Rozpustnost ve vodě:   rozpustný 
Bod vznícení:                -19 °C 
Bod zážehu:                 +540 °C 
Hranice exploze:          2,5 vol. % - 13 vol. % 

Návod na použití:
Před použitím nádobku s adaptorem dobře protřepat. K ručnímu čištění použijeme rozprašovací čepičku, kterou namontujeme na rozprašovací nástavec. Zmáčknutím čepičky způsobíme výtok čistidla. K čištění pistole přišroubujeme na pistoli nádobku s adaptorem. Nádobka přitom nesmí být namontována nakřivo nebo obráceně. Opatrně zmáčkneme spoušť pistole, abychom odstranili zbytky pěny z pistole. Jakmile místo pěny vytéká čistidlo, spoušť uvolníme. Čistidlo uvnitř pistole necháme působit 1-2 minuty. Znovu zmáčkneme spoušť a držíme zmáčknutou, dokud nezačne vytékat čistidlo. Tento postup opakujeme 2-3 krát při každém čištění pistole.

Balení:
Spray 500 ml.

Skladování:
V původním obalu skladovatelnost 12 měsíců od data výroby.

Bezpečnost a ochrana zdraví:
Nádobka je pod tlakem, proto se nesmí zahřát přes 50 °C a vystavovat přímému slunečnímu záření. Je nebezpečná zdraví, zejména při požití nebo styku s pokožkou. Může se používat pouze v dobře větraných místnostech. Nádobka se nesmí otevírat silou a nesmí přijít do rukou dětí..

Upozornění:
Po ukončení čištění se musí Mafix Čistič ihned odšroubovat z pistole. Pistole se nesmí rozložit. Přesvědčit se, zda MAFIX Čistič nezpůsobí korozi podkladu. Návod je sestaven na základě našeho zkoumání a zkušeností, avšak s ohledem na zvláštní podmínky a způsob práce doporučujeme předběžné zkoušky pro každý způsob použití.

Záruční doba:
18 měsíců od data výroby uvedeného na obalu, v originálním dobře uzavřeném balení, při teplotě +5 až +25 °C. Chraňte před mrazem!