Membránové plátno

Stručná charakteristika:

Membránové plátno se skládá z jedné nebo více textilních vložek s oboustranným nánosem gumy vulkanizací spojených do pružného celku. Gumový nános je odolný benzínu, olejům, petroleji a topným plynům. Výrobek se používá především v automobilovém a plynárenském průmyslu. Vyrábí se v tl. 0,3 mm, 0,4 mm, 0,5mm, 0,8mm, 1 mm, 2 mm, 3 mm v šíři 1,4 m +- 3 cm.

Vlastnosti:

Viz. technický list.

Balení:
Membránové plátno je volně navinuto do role, přičemž jeho délka závisí na tloušťce výrobku. V jedné roli mohou být max. 3 kusy. Minimální délka závisí na pořadavku odběratele.

Skladování:
Membránové platno se skladuje podle ČSN 64 0090, resp. ČSN 63 0001.

Výrobek je nutno chránit před vlivem tepla (sluneční paprsky, sálavé teplo), světla, ozónu, organických rozpouštědel, minerálních olejů, kyselin, apod. Plátno se skladuje rozvinuté (tj. leží celou plochou na rovné podložce) nebo svinuté v roli postavené na čelo, kde však nesmí být opřeno o ostré předměty. Při větších hmotnostech výrobku se doporuřuje skladování v zavěšeném stavu.

Záruka:
Výrobce zaručuje kvalitu tohoto výrobku po dobu 12 měsíců od data výroby za předpokladu dodržení výše uvedených skladovacích podmínek.

Upozornění:
Výrobce garantuje u výrobku funkčnost při správném použití a skladování. Pokud má být výrobek použit k jinému účelu než je předepsáno, je potřeba si jeho použitelnost ověřit přímo na místě za provozních podmínek. Na takto použitý výrobek však výrobce nemůže poskytnout záruku na jeho funkčnost.