Alkafen

Stručná charakteristika:
Profesionální rychlé konstrukční lepidlo na PVC profily (sváření za studena). Při výrobě oken pro lepení přídavných profilů jako odvodnění, komponenty žaluzií atd. V reklamě pro lepení písmen a pěnových desek. Má vynikající tepelnou stabilitu a UV odolnost.

Vlastnosti:

Základdifúzní lepidlo, vinyl chlorid polymer v rozpouštědleBarva filmu po vytvrzeníALKAFEN, NV, HV, průhledná matná
ALKAFEN bíláViskozitakužel-deska, +25°C, 30sALKAFEN NV
ALKAFENpřibližně
přibližně2200 mPa.s
3100 mPa.skužel-deska, +25°C, 60sALKAFEN HV
ALKAFEN bílápřibližně (thix.)
přibližně (thix.)4000 mPa.s
4000 mPa.sHustotaEN 542 při +20°C0,99 g/cm3Otevřená dobapři 20°C, 50% relativní vlhkosti vzduchuNanášené množství 150 µm
- sklocca 60 sekFunkční tvrdost při lepení prostém tahových pruhůpřibližně 2 až 4 minDoba finálního tuhnutí při 20°C, 50% relativní vlhkosti vzduchupřibližně 24 h (~90%)
(odpařování zbývajících částí rozpouštědla může trvat až 8 týdnů)Minimální teplota pro aplikaciod 5°CBod vznícení- 19°CZápalná teplota+465°C

Návod na použití:
Plochy očistěte od mastnoty a prachu Alkafenem čistič. Lepidlo naneste jednostranně v takovém množství, aby při spojení materiálů nevytékalo. Materiály po nanesení lepidla spojte do max. 60 vteřin, zafixujte. Funkční pevnost je po 2 - 4 minutách. Konečná pevnost po 24 hodinách. Vytečené lepidlo odstraňte odřezáním odlamovacím nožem. Nosnost lepeného spoje po 16 hodinách, celkové vytvrdnutí záleží na faktorech podmínek až 8 týdnů. Doporučujeme očistit lepené plochy MAFIX PVC CLEANER 20 před začátkem lepení. Při lepení přídavných profilů na povrch Renolit fólie dbejte toho, aby přídavné profily ležely rovně na okenním profilu. Nanášené množství lepidla by mělo být dávkováno tak, aby z lepeného spoje nestékalo žádné lepidlo. Po té by se přídavné profily neměly vystavovat vysoké teplotě nebo slunci (více než 25°C) po dobu 1 týdne. Pokud se tyto podmínky nesplní, důsledkem může být puchýřovitost akrylové vrstvy!

NANÁŠENÉ MNOŽSTVÍ u lepených pruhů: 20 mm široký lepený povrch přibližně 8g / na metr
40 mm široký lepený povrch přibližně 16g / na metr

Otevřená doba stejně jako pevnost se dají přesně zjistit pouze vlastním odzkoušením, protože jsou silně ovlivněny materiálem, teplotou, naneseným množstvím, vlhkostí vzduchu a matriálu, tloušťkou filmu lepidla, tlakem a dalšími kritérii.

Čištění:
MAFIX PVC CLEANER 20

Skladování:
Skladujte při teplotě +15°C a +25°C v originálním balení bez vystavení přímému slunečnímu záření. Během doby skladování se zvyšuje viskozita.

Balení:
200 ml tuba, 250 ml, 500 ml. (Další dle dohody.)

Upozornění:
Výrobce garantuje u výrobku funkčnost při dodržování uvedených aplikačních postupů a správném skladování. Pokud má být výrobek použit na jiné účely než je předepsáno, je nutné si jeho použitelnost ověřit přímo na místě za podmínek, za kterých bude lepení prováděno. Na takto použité výrobky nemůže výrobce poskytnout záruku na kvalitu spoje.

Celkový přehled o našem výrobním programu poskytuje náš katalog výrobků. Na řešení speciálních problémů jsou vám k dispozici naši pracovníci technického oddělení. Po vydání této informace o výrobku jsou všechna předcházející vydání neplatná.