Alkafen Sanita

Stručná charakteristika:
ALKAFEN SANITA je snadno použitelné lepidlo pro kvalitní spojování dílců z neměkčeného PVC - novoduru, např. sanitární rozvody, zápachové uzávěrky, okapy, střešní rozvody, kanalizační odpadní roury apod. Základ lepidla tvoří roztok polymeru na bázi PVC v organických rozpouštědlech. Lepidlo vytváří pružný spoj, odolává vodě a vykazuje vysokou pevnost tlakových spojů. ALKAFEN SANITA je lepidlo, které se používá na slepování výrobku označovaných pod obchodním názvem NOVODUR.

Vlastnosti:

Barva:                                            čirá až nažloutlá
Vzhled:                                          kapalný
Rozpustnost ve vodě:                  žádná
Hořlavost:                                     hořlavina 1. třídy
Sušina:                                          min. 18%
Viskozita (Ford Ø 8 mm):             min. 15 s
Doba zavadnutí:                           6 až 14 minut
Spotřeba:                                     400 - 450 g/m2
Záruční doba:                              24 měsíců ode dne výroby

Návod na použití:
Používá se ke slepování výrobku z neměkčeného PVC. Lepené plochy dílu, které mají být slepeny, je nutno před nanesením lepidla očistit a zdrsnit. Připravené plochy se natřou tenkou vrstvou lepidla a ihned se spojí. Při lepení trubek je nutné dodržovat nejmenší toleranci lícovaného spoje. Rovné plochy je nutné zatížit v místě spoje po celou dobu schnutí. K úplnému vytvrzení a maximální pevnosti spoje dojde po 24 hod. při teplotě +20 °C, při nižší teplotě je nutné dobu schnutí úměrně prodloužit.

Skladování:
Skladuje se 24 měsíců od vyznačeného data výroby při teplotě +5 až +25 °C.

Balení:
250 ml.

Upozornění:
Výrobce garantuje u výrobku funkčnost při dodržování uvedených aplikačních postupů a správném skladování. Pokud má být výrobek použit na jiné účely než je předepsáno, je nutné si jeho použitelnost ověřit přímo na místě za podmínek, za kterých bude lepení prováděno. Na takto použité výrobky nemůže výrobce poskytnout záruku na kvalitu spoje.

Celkový přehled o našem výrobním programu poskytuje náš katalog výrobků. Na řešení speciálních problémů jsou vám k dispozici naši pracovníci technického oddělení. Po vydání této informace o výrobku jsou všechna předcházející vydání neplatná.