Alkaprén® 25

Stručná charakteristika:
Alkaprén® 25 je kaučukové kontaktní lepidlo určené na lepení materiálů s nesavým povrchem (např. gumy na gumu, kovy, sklo, apod.).

Vlastnosti:

Báze:                                              chloroprénový kaučuk, rozpouštědlové
Barva:                                             světlebéžová
Sušina:                                           27 ± 2 %
Konzistence (Ford Ø 8 mm):        18 až 32 sekund
Doba zavadnutí:                           6 až 14 minut
Ředidlo:                                        Ředidlo Alkaprén® ZAL (PND 684 050-00)
Spotřeba:                                     250 - 350 g/m2
Záruční doba:                              24 měsíců ode dne výroby

Návod na použití:
Lepidlo Alkaprén® 25 se na každý materiál nanáší jen jednou, a to buď stěrkou, stříkací pistolí nebo štětcem. Před nanášením je potřeba lepidlo dokonale promíchat. Na každý čistý odmaštěný materiál (hladké plochy se doporučují zdrsnit) se nanese tenká vrstva lepidla, nechá se zavadnout a potom se povrchy slepí. Slepený spoj se doporučuje zatížit nebo zalisovat. Mechanicky je možné lepený spoj namáhat až 24 hodin po slepení. Optimální podmínky na lepení jsou při teplotě 20 °C. Při teplotě nižší než 5°C může nastat zgelování. V tomto stavu je lepidlo nepoužitelné. Původní konzistence se získá pozvolným temperováním v místnosti při teplotě cca 25 °C. Během temperování je potřeba lepidlo několikrát promíchat. Po vytemperování má lepidlo původní fyzikálně - mechanické vlastnosti. Netemperovat přímým ohřevem!

Čištění:
Nářadí se čistí ředidlem Alkaprén® ZAL. Při znečištění pokožky se použije abrazivní pasta, např. SOLVIT, ...

Skladování:
Alkaprén® 25 se skladuje v původních obalech v prostorách určených na skladování hořlavin, které odpovídají ustanovením ČSN 65 0201. Teplota v místnosti se může pohybovat od +5 do +20 °C.

Balení:
Plechovky s náplní 3,6 kg, 7,5 kg a 22kg.

Záruka:
Při dodržení skladovacích podmínek výrobce zaručuje kvalitu Alkaprénu® 25 během záruční doby.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:
Alkaprén® 25 je hořlavá kapalina I. třídy nebezpečnosti. Při práci s Alkaprénem® 25, jeho přepravě a skladování je nutno dodržovat ustanovení, která jsou uvedena v Kartě bezpečnostních údajů výrobku.

Upozornění:
Výrobce garantuje u výrobku funkčnost při dodržování uvedených aplikačních postupů a správném skladování. Pokud má být výrobek použit na jiné účely než je předepsáno, je nutné si jeho použitelnost ověřit přímo na místě za podmínek, za kterých bude lepení prováděno. Na takto použité výrobky nemůže výrobce poskytnout záruku na kvalitu spoje.

Celkový přehled o našem výrobním programu poskytuje náš katalog výrobků. Na řešení speciálních problémů jsou vám k dispozici naši pracovníci technického oddělení. Po vydání této informace o výrobku jsou všechna předcházející vydání neplatná.