Alkacryl Plexi PMMA

Stručná charakteristika:
Profesionální krystalicky čiré rychleschnoucí lepidlo 1 - 10 min., na lepení plexiskla a profilů v reklamním, plastikářském, nábytkářském, automobilovém a elektrotechnickém průmyslu. Plexisklo (PMMA), tyče, roury, směrové tabule apod.

Vlastnosti:

Základ:                                                  PMMA (akryl) - polymery v rozpouštědle
Barva filmu po vytvrzení:                     čirá
Viskozita:                                              kužel-deska, +25°C, 1000s
                                                              přibližně (thix.) 2400 mPa.s
Hustota:                                                EN 542 při +20°C 1,15 g/cm3
Otevřená doba:                                   při 20°C, 50% relativní vlhkosti vzduchu
                                                             Nanášené množství 150 µm - sklo        |      cca 30 sek
Funkční tvrdost při lepení prostém tahových pruhů přibližně:                               2 až 4 min 

Doba finálního tuhnutí při 20°C, 50% relativní vlhkosti vzduchu:                          přibližně 24 h (~90%) (odpařování zbývajících částí rozpouštědla může trvat až 8 týdnů)
Minimální teplota pro aplikaci:           od 5°C
Bod vznícení:                                       - 19°C
Zápalná teplota:                                 +465°C

Návod na použití:
Před zahájením lepení, povrch musí být čistý, zbavený prachu, mastnoty, vlhkosti a dalších nečistot nejlépe MAFIX PVC CLEANER 20. ALKACRYL PMMA se aplikuje na jednu stranu, přímo z tuby, aplikačním štětcem na povrch, který se má lepit. Části, které se mají lepit se spojí do 30 sekund a přiloží nebo přitlačí k sobě, dokud se nedosáhne funkční tvrdosti. Nosnost lepeného spoje je po 16 hodinách, celkové vytvrdnutí záleží na faktorech podmínek až 8 týdnů. Doporučujeme, aby se optimalizovala síla složky navíc vyčistit povrchy čistícím prostředkem na bázi rozpouštědel našim výrobkem z řady ALKAFEN před začátkem lepení.
Množství lepidla, které se má aplikovat se má zvolit v závislosti na tloušťce materiálu, je riziko proniknutí lepidla do materiálu. Během lepení transparentních panelů se lepený povrch zakalí vzhledem k rozpouštění rozpouštědla!
Otevřená doba stejně jako konečná pevnost se dají přesně zjistit pouze vlastním odzkoušením, protože jsou silně ovlivněny materiálem, teplotou, naneseným množstvím, vlhkostí vzduchu a materiálu, tloušťkou filmu lepidla, tlakem a dalšími kritérii.

Čištění:
Pro přípravu povrchů se používá MAFIX PVC CLEANER 20.

Skladování:
Skladujte v originálním balení při teplotě mezi +15°C a +25°C bez vystavení přímému slunečnímu záření. V uzavřeném originálním balení skladujte 12 měsíců. Během doby skladování se zvyšuje viskozita.

Balení:
200 g hliníková tuba, 250 ml. (Další dle dohody.)

Upozornění:
Výrobce garantuje u výrobku funkčnost při dodržování uvedených aplikačních postupů a správném skladování. Pokud má být výrobek použit na jiné účely než je předepsáno, je nutné si jeho použitelnost ověřit přímo na místě za podmínek, za kterých bude lepení prováděno. Na takto použité výrobky nemůže výrobce poskytnout záruku na kvalitu spoje.

Celkový přehled o našem výrobním programu poskytuje náš katalog výrobků. Na řešení speciálních problémů jsou vám k dispozici naši pracovníci technického oddělení. Po vydání této informace o výrobku jsou všechna předcházející vydání neplatná.