Termoprén 99 ZAL

Stručná charakteristika:
Termoprén 99 ZAL je kontaktní beztoluénové rozpouštědlové lepidlo na bázi chloroprénového kaučuku, které je určeno k lepení materiálů s nesavým povrchem se zvýšenou tepelnou odolností spoje do 115 °C, krátkodobě i do 150 °C. Lepidlo je béžové barvy.

Vlastnosti:

Ředidlo:                                       Alkaprén ZAL
Spotřeba:                                    250 - 300 g/m2
Sušina:                                        22 ± 2 %
Konzistence (Ford Ø 6 mm):     40 až 80 sekund
Použitelnost:                              24 měsíců ode dne výroby

Návod na použití:
Lepidlo Termoprén 99 ZAL se na každý materiál nanáší jen jednou, a to buď stěrkou, stříkací pistolí nebo štětcem. Před nanášením je potřeba lepidlo dokonale promíchat. Na každý čistý odmaštěný materiál (hladké plochy se doporučují zdrsnit) se nanese tenká vrstva lepidla, nechá se zavadnout a potom se povrchy slepí. Slepený spoj se doporučuje zatížit nebo zalisovat. Mechanicky je možné lepený spoj namáhat až 24 hodin po slepení. Optimální podmínky na lepení jsou při teplotě 20 °C. Při teplotě nižší než 5°C může nastat zgelování. V tomto stavu je lepidlo nepoužitelné. Původní konzistence se získá pozvolným temperováním v místnosti při teplotě cca 25 °C. Během temperování je potřeba lepidlo několikrát promíchat. Po vytemperování má lepidlo původní fyzikálně - mechanické vlastnosti. Netemperovat přímým ohřevem! Avšak při teplotách pod 0 °C lepidlo nevratně koaguluje a pak není možné oživit jeho lepící schopnosti!

Čištění:
Nářadí se čistí ředidlem Alkaprén ZAL. Při znečištění pokožky doporučujeme použít abrazivní pastu, např. SOLVIT, apod.

Skladování:
Lepidlo Termoprén 99ZAL se skladuje v původních obalech v prostorách určených na skladování hořlavin, které odpovídají ustanovením ČSN 650201 "Hořlavé kapaliny. Provozy a sklady." Teplota v místnosti se může pohybovat od +10 do +25 °C.

Balení:
Plechovky o obsahu 21 kg.

Záruka:
Při dodržení uvedených skladovacích podmínek výrobce zaručuje kvalitu lepidla po dobu 24 měsíců ode dne výroby do prvního otevření obalu.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:
Termoprén 99 ZAL je hořlavá kapalina I. třídy nebezpečnosti. Při práci s Termoprénem 99 ZAL, jeho přepravě a skladování je nutno dodržovat ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví, která jsou uvedena v Kartě bezpečnostních údajů výrobku.

Upozornění:
Výrobek je v našich laboratořích testován na dodržování parametrů PND 684 047 - 97. Při použití jiných měřících zařízení nebo metodik je možné naměření jiných hodnot než těch, které uvádí výše uvedená norma. Výrobce garantuje u výrobku funkčnost při dodržování uvedených aplikačních postupů a správném skladování. Pokud má být výrobek použit na jiné účely než je předepsáno, je nutné si jeho použitelnost ověřit přímo na místě za podmínek, za kterých bude lepení prováděno. Na takto použité výrobky nemůže výrobce poskytnout záruku na kvalitu spoje.

Celkový přehled o našem výrobním programu poskytuje náš katalog výrobků. Na řešení speciálních problémů jsou vám k dispozici naši pracovníci technického oddělení. Po vydání této informace o výrobku jsou všechna předcházející vydání neplatná.