UNIFIX

Stručná charakteristika:
UNIFIX je speciální kontaktní lepidlo na bázi chloroprénového kaučuku, které je určeno na lepení materiálů (např. gumy, kůže, koženky, textilu) na beton, kov a dřevo.

Vlastnosti:

Barva:                                        béžová
Sušina:                                      25 - 30%
Spotřeba na jeden nátěr:        250 - 350 g/m2
Ředidlo:                                    Ředidlo Alkaprén® ZAL
Záruční doba:                          24 měsíců ode dne výroby

Návod na použití:
Lepidlo se před aplikací dokonale promíchá. Na očištěný a odmaštěný povrch lepeného materiálu (hladké plochy se doporučují zdrsnit) se nanese tenká vrstva lepidla a nechá se zavadnout (cca 5 minut, prstová zkouška lepidlo lepí na prstech bez zanechání zbytků lepidla na kontaktním místě na prstu) a potom se plochy slepí. UNIFIX se nanáší štětcem, stříkací pistolí nebo stěrkou na každý materiál jen jednou. Mechanicky je možné spoj namáhat až 24 hodin po slepení. Optimální podmínky pro lepení jsou při teplotě 20 °C. Při teplotě nižší než + 5 °C nastává zgelování lepidla, které v tomto stavu není použitelné. Původní konzistence se získá temperovaním lepidla v místnosti s teplotou + 25°C. Během temperování je potřeba lepidlo občas promíchat. Po vytemperovaní má lepidlo původní fyzikálně - mechanické vlastnosti. Netemperovat přímým ohřevem! Při lepení materiálů na kov se doporučuje povrch kovu před lepením natřít vhodným primerem (na izokyanátové bázi, např. METALPRIMERem) na zvýšení adheze.

Čištění:
Nářadí se čistí Ředidlem Alkaprén® ZAL. Při znečištění pokožky doporučujeme použít abrazivní pastu na čištění rukou, např. SOLVIT, apod.

Balení:
Lepidlo se dodává v nevratných plechových obalech o objemu 5 l, případně jiných podle dohody s odběratelem.

Skladování:
Lepidlo UNIFIX se skladuje v původních obalech v prostorách určených na skladování hořlavin, které odpovídají ustanovením ČSN 65 0201 "Hořlavé kapaliny. Provozy a sklady." Teplota v místnosti se může pohybovat od + 10 °C do + 25 °C.

Záruka:
Výrobce zaručuje při dodržení uvedených skladovacích podmínek kvalitu lepidla po dobu 24 měsíců ode dne výroby.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:
Lepidlo UNIFIX je hořlavá kapalina I. třídy nebezpečnosti. Při práci s ním je nutné dodržovat ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, které jsou uvedeny v Kartě bezpečnostních údajů výrobku.

Upozornění:
Výrobek je v našich laboratořích testován na dodržování parametrů PND 684 065 - 98. Při použití jiných měřících zařízení nebo metodik je možné naměření jiných hodnot než těch, které uvádí výše uvedená norma. Výrobce garantuje u výrobku funkčnost při dodržování uvedených aplikačních postupů a správném skladování. Pokud má být výrobek použit na jiné účely než je předepsáno, je nutné si jeho použitelnost ověřit přímo na místě za podmínek, za kterých bude lepení prováděno. Na takto použité výrobky nemůže výrobce poskytnout záruku na kvalitu spoje.

Celkový přehled o našem výrobním programu poskytuje náš katalog výrobků. Na řešení speciálních problémů jsou vám k dispozici naši pracovníci technického oddělení. Po vydání této informace o výrobku jsou všechna předcházející vydání neplatná.