Vuprofix

Stručná charakteristika:
VUPROFIX je vulkanizující kaučukové lepidlo určené na opravu dopravníkových pásů a na protektorování plášťů pneumatik. Lepidlo je černé barvy.

Vlastnosti:

Sušina:                                                   17 ± 2 %
Konzistence (Ford pohárek Ø4):          35 až 45 sekund
Spotřeba na jeden nátěr:                     400 - 600 g/m2
Ředidlo:                                                 benzín technický 50/110
Doba zavadnutí:                                   max. 10 minut
Záruční doba:                                       12 měsíců ode dne výroby
Použitelnost:                                        12 měsíců ode dne výroby 

Technické údaje:

Tloušťka DP (mm)               10 - 15         15 - 20         20 - 25             25 - 30
Vulkanizační čas (min)       25               30                35                     40
Teplota ( °C)                        143              143               143                   143

Vulkanizační čas se počítá od doby dosažení teploty 143 °C.

Návod na použití:
Lepidlo se nanáší stříkáním nebo štětcem. Před nanášením se lepidlo důkladně promíchá. Plochy dopravníkových pásů určené na lepení se zdrsní, očistí a odmastí. Na připravené plochy se nanese jedna tenká vrstva lepidla. Po dokonalém zaschnutí se nátěr zopakuje. Současně se natře jedna strana spojovací gumové fólie. Po zavadnutí nánosů se nalepí spojovací fólie na natřenou plochu jednoho konce dopravníkového pásu a zaválečkuje se. Na vrchní stranu zaválečkované fólie se natře vrstva lepidla a přiloží se druhý konec dopravníkového pásu tak, aby se vrstvy překrývaly po celé šířce pásu a jejich hrany byly od sebe vzdáleny cca 2 mm. Slepený pás se zaválečkuje. Pásky vrchní a spodní krycí vrstvy se natřou lepidlem. Po zaschnutí se nátěr zopakuje. Úzká štěrbina mezi hranami se natře lepidlem, po zaschnutí se nátěr zopakuje. Štěrbina se vyplní páskami gumových krycích vrstev na nosné a oběžné straně pásu a zaválečkuje se. Sestava je pak připravená k vulkanizaci. Spojený pás se uloží na desku vulkanizačního zařízení tak, aby celá plocha spoje byla vulkanizována v jednom cyklu. Vulkanizačný čas v závislosti na tloušťce spojovaného dopravníkového pásu je uveden v tabulce.

Čištění:
Nářadí se čistí technickým benzínem. Při znečištění pokožky doporučujeme použít abrazívní pastu na čištění rukou, např. SOLVIT, apod.

Balení:
Lepidlo se plní do plechovek s obsahem 5 l (3,2 kg), nevratných obalů o obsahu 20 kg nebo dle dohody s odběratelem.

Skladování:
VUPROFIX je hořlavá kapalina I. třídy nebezpečnosti. Při práci s ním je nutné dodržovat ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, které jsou uvedeny v Kartě bezpečnostních údajů výrobku.

Záruka:
Při dodržení skladovacích a přepravních podmínek výrobce zaručuje kvalitu výrobku po dobu 12 měsíců ode dne výroby.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:
VUPROFIX není hořlavou kapalinou ve smyslu ČSN 65 0201. Při práci s ním je nutné dodržovat ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, které jsou uvedeny v Kartě bezpečnostních údajů výrobku.

Upozornění:
Výrobek je v našich laboratořích testován na dodržování parametrů PND 684 059 - 01. Při použití jiných měřících zařízení nebo metodik je možné naměření jiných hodnot než těch, které uvádí výše uvedená norma. Výrobce garantuje u výrobku funkčnost při dodržování uvedených aplikačních postupů a správném skladování. Pokud má být výrobek použit na jiné účely než je předepsáno, je nutné si jeho použitelnost ověřit přímo na místě za podmínek, za kterých bude lepení prováděno. Na takto použité výrobky nemůže výrobce poskytnout záruku na kvalitu spoje.

Celkový přehled o našem výrobním programu poskytuje náš katalog výrobků. Na řešení speciálních problémů jsou vám k dispozici naši pracovníci technického oddělení. Po vydání této informace o výrobku jsou všechna předcházející vydání neplatná.

.