Butylplast 5N černý

Stručná charakteristika:
Butylplast 5N je jednosložkový těsnící tmel, který je určen na utěsňování vnějších spár montovaných staveb s rozponem prvků 4 800 mm. Šířka tmelené spáry může být v rozmezí od 15 do 40 mm. Těsnící tmel není vhodný na těsnění spár interiérů a objektů, kde přichází do styku s pitnou vodou, potravinami, apod. Průměrná životnost je 15 let.

Vlastnosti:

Barva:                                                     černá
Vzhled:                                                   pastovitá lepkavá hmota
Penetrace dle ČSN 72 2343:               při +23 °C min.180 penetračních jednotek
Stékavost:                                             max. 2 mm (dle ČSN EN 27390, metoda A)
Měrná hmotnost:                                  cca 1350 kg.m-3
Záruční doba:                                       24 měsíců ode dne výroby

Spotřeba:

Šířka spáry     Hloubka zatlačení gumového profilu do spáry        Tloušťka tmelu           Spotřeba (mm)               (mm)                                                                             (mm)                            (kg/bm)
15                   20                                                                                 15                                 0,39
20                  22                                                                                 17                                 0,57
30                  25                                                                                 20                                0,97
40                  28                                                                                 23                                1,46

Návod na použití:
Tmelí se při teplotě nad + 5 °C. Za deštivého počasí se tmelení nedoporučuje. Před tmelením spár se dotykové plochy v oblasti utěsňování očistí od prachu, písku a jiných nečistot. Do spár se zatlačí podkladný profil z mikroporézní gumy nebo z pásky z lehčeného PU, PE. Na suché stykové plochy se nanáší Butylplast 5N pneumatickou pistolí.

Skladování:
Butylplast 5N se skladuje v suchých větraných skladech při teplotě + 5 až + 25 °C. Nedoporučuje se uskladnění kartonových krabic ve více než čtyřech vrstvách.

Balení:
Butylplast 5N se balí do barevné PE hadice s potiskem v rozměrových provedeních s průměrem 50 ± 2 mm, s délkou válce 280 - 310 mm nebo se plní do 10 l plechovek / 12kg/. Znečištěné PE hadice se likvidují ve spalovnách k tomu určených.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:
Při práci s Butylplastem 5N je nutné dodržovat ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdravím při práci, které jsou uvedeny v Kartě bezpečnostních údajů výrobku.

Upozornění:
Výrobce garantuje u výrobku funkčnost při dodržování uvedených aplikačních postupů a správném skladování. Pokud má být výrobek použit na jiné účely než je předepsáno, je nutné si jeho použitelnost ověřit přímo na místě za podmínek, za kterých bude lepení prováděno. Na takto použité výrobky nemůže výrobce poskytnout záruku na kvalitu spoje.

Celkový přehled o našem výrobním programu poskytuje náš katalog výrobků. Na řešení speciálních problémů jsou vám k dispozici naši pracovníci technického oddělení. Po vydání této informace o výrobku jsou všechna předcházející vydání neplatná.